Press ESC to close

Kandang

20 Articles
0 786
2
An Media
2 Min Read

Semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang pula peratan dalam dunia peternakan. Kemajuan teknologi memberikan dampak baik bagi sektor peternakan, terutama pada ayam petelur dimana ini berpengaruh ke genetik dan kandang ayam…